+34 626 593 913 info@immo360.es

ARQUITECTURA – REFORMES – AIXECAMENTS – RENDERS – DOCUMENTACIÓ

Perquè no sempre és fàcil de vendre un pis, realitzem aixecaments de plànolsproposem  reformes i redistribucions, plànols 3D que us ajudaran a visualitzar espais i renders  que podran mostrar el potencial d’un espai.
També podem obtenir els certificats energètics cèdules d’habilitat.

Anna Janer

Arquitecta, anna@immo360.es

AIXECAMENTS DE PLÀNOLS
Elaboració de plànols tècnics i arquitectònics per a determinar amb exactitud superfícies, volums i distribucions.
Es realitzen plans, ja siguin plantes, seccions o façanes, d’habitatges, de locals, de naus.

PLÀNOLS 3D
A partir dels plànols tècnics elaboren plans 3d els quals permeten visualitzar de manera clara i entenedora la distribució i els acabats d’un habitatge de manera global. Són plantes comercials ambientades amb mobiliari que simulen la realitat, desenvolupats de manera que el comprador es pugui sentir identificat.

RENDERS
Elaboració de renders interiors i exteriors d’habitatges i locals.
Un render és una imatge digital que es crea a partir d’un modelatge amb ordinador donant com a resultat una imatge fotorealista. Són fotografies virtuals que simulen la realitat dels diferents espais.

PROPOSTES DE REFORMES
Elaboració de propostes de reformes en habitatges que en l’estat actual no mostren les possibilitats que pot oferir. D’aquesta maner la seva venda es fa més fàcil.
Posteriorment si es sol·licita es pot realitzar un projecte de reforma.

CERTIFICATS ENERGÈTICS
Elaboració del Certificat d’eficiència energètica.
Segons el Reial Decret 235/2013 els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament estan obligats a tenir un certificat d’eficiència energètica. La certificació d’eficiència energètica d’un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació.
Un cop verificada aquesta conformitat, l’Administració emet la corresponent etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
 

CÈDULES D’HABITABILITAT
Elaboració de cèdules d’habitabilitat.
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

Perquè tots els projectes són únics,
diga’ns que necessites i et farem una proposta a mida